Reklamacje

Reklamacje mogą być uciążliwe. 

Zrobiliśmy co w naszej mocy, by ułatwić Ci  ten proces.

NA CO MUSISZ ZWRÓCIĆ UWAGĘ

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela. Jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki.
 3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, itp).
 4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie i najpóźniej przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, Towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny Towaru albo obniży cenę Towaru albo też, stosownie do decyzji Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary. W przypadku wymiany Towaru na inny, jeżeli cena nowego Towaru będzie wyższa od ceny zwracanego – Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę, jeśli cena nowego Towaru będzie niższa od ceny zwracanego – Sprzedający zobowiązany jest zwrócić różnicę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków realizowany jest na kartę.
 7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu Towaru.
 8. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się Towarów, przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia, itp.).

PROCES REKLAMACJI

 1. Zgłoś chęć  reklamacji  poprzez wypełnienie formularza Google https://forms.gle/77ycc4nZ3E1vgrun7 *
 2. Wyślij towar podlegający reklamacji.

* jest to nasz rekomendowany formularz zwrotu. W regulaminie  znajduje się również formularz ustawowy. 

POLSKA 

INPOST 

 • Przejdź na stronę  szybkiezwroty.pl/sleeplessinwarsaw i wypełnij wymagane dane.
 • Poczekaj na potwierdzenie i kod. Otrzymasz sms i e-mail z kodem, dzięki któremu nadasz paczkę w Paczkomacie. Kod zwrotu ważny jest 72h.
 • Przygotuj paczkę. Usuń starą etykietę, jeśli używasz tego samego pudełka, w którym otrzymałeś zamówienie. Na kartonie umieść kod zwrotu.
 • Nadaj paczkę w Paczkomacie. Udaj się do wybranego paczkomatu. Na ekranie Paczkomatu wybierz opcję “Chcę wysłać paczkę”, następnie podaj otrzymany wcześniej kod. Umieść paczkę w skrytce. Gotowe! 
 • W przypadku uznania reklamacji, koszt zwrotu reklamowanego towaru,  pokrywany jest przez sleepless in Warsaw. Jednocześnie jeśli chcesz abyśmy wymienili reklamowany produkt na nowy,  wyślemy go do Ciebie na nasz koszt. 

SAMODZIELNIE

Wyślij towar podlegający reklamacji  samodzielnie na adres: 

sleepless in Warsaw s.c

ul. Warszawska 22

05-092 Łomianki

tel: 692 209 309

email:  hello@sleeplessinwarsaw.com

Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient.  W przypadku uznania reklamacji, koszt przesyłki zwrotnej zostanie zwrócony. W przypadku wymiany towaru na nowy,  nowy towar zostanie przesłany do klienta na koszt sleepless in Warsaw.  

 

EUROPA

 

Wyślij towar podlegający reklamacji  samodzielnie na adres: 

sleepless in Warsaw s.c.

ul Warszawska 22

05-092 Łomianki

tel: 692 209 309

email:  hello@sleeplessinwarsaw.com

Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient.  W przypadku uznania reklamacji, koszt przesyłki zwrotnej zostanie zwrócony. W przypadku wymiany towaru na nowy,  nowy towar zostanie przesłany do klienta na koszt sleepless in Warsaw.  

Austria

50 pln

Irlandia

60 pln

Belgia

60 pln

Litwa

60 pln

Bułgaria

60 pln

Luksemburg

60 pln

Chorwacja

80 pln

Łotwa

60 pln

Czechy

50 pln

Niemcy

50 pln 

Dania

80 pln

Portugalia

60 pln

Estonia

60 pln

Rumunia

50 pln

Finlandia

80 pln

Słowacja

60 pln 

Francja

60 pln

Słowenia

60 pln

Grecja 

80 pln

Szwecja

80 pln

Hiszpania

60 pln

Węgry

50 pln

Holandia

60 pln

Włochy

60 pln